Ing. Jiří Velden, autorizovaný architekt 02955, Praha 4 Hodkovičky, Nad Lesem 16,
e-mail: info@golfland.cz, tel: 603 890 030
předseda České komory stavitelů a designérů golfových hřišť

Stránky jsou právě v rekonstrukci    


Výstavba golfových hřišť - projekty - autorský a stavební dozor

Vítejte na stránkách stavební firmy GOLFLAND architekta Jiřího Veldena, který se projekcí a výstavbou golfových hřišť zabývá od roku 1988. "Česká golfová federace považuje tohoto architekta za nejzkušenějšího v České republice. Ing. Velden nás přesvědčil nejen odborně, ale i svojí kreativitou a architektonickou invencí", hodnotí GOLFLAND v písemném vyjádření prezident ČGF JUDr. Milan Veselý.

Zájemcům o vybudování sportovního areálu s golfovým zaměřením nabízíme poradenskou činnost v golfových oborech, odborné posouzení vhodnosti lokality, zpracování předprojektových studií, design a projekty golfových komplexů, výstavbu golfových hřišť a zavlažovacích systémů, autorský dohled a také zprostředkování kontaktů se specializovanými firmami na zatravnění, výsadbu zeleně, golfovou mechanizaci a údržbu hracích ploch. K výstavbě golfového hřiště potřebujete pouze libovolný pozemek (pro 9 jamek alespoň 30 hektarů, pro 18 jamek minimálně 80 hektarů). Vše ostatní zajistí naše firma.

GOLFLAND je šance, jak vhodně investovat a zatraktivnit obec, město nebo jeho část, historický objekt, venkovskou usedlost, hotel či rekreační zařízení.


Autorské krédo

Návrh golfového hřiště představuje trojúhelník, jehož každou stranu vyjadřuje určitá hodnota. První je kvalita a úroveň golfové hry, druhá strana prezentuje údržbu hřiště a poslední je tvořena zakomponováním do krajiny.

Při návrhu hřiště dbáme na to, aby všechny tyto hodnoty byly ve vzájemně vyváženém poměru a výsledný obsah trojúhelníhu byl co největší. Abychom našli ta nejlepší místa v krajině, je třeba zpracovat řadu variant (často i několik desítek rúzných layoutů), které pak vzájemně porovnáváme a kombinujeme.

Pro denní provoz golfového hřiště je velice důležitý také faktor bezpečnosti. Obzvláště u menších hřišť rekreačního charakteru či malých golfových akademií, k teré jsou limitovány rozlohou pozemků, proto důsledně sledujeme plnění veškerých bezpečnostních hledisek a norem. Stejně jako pro renomované světové designérské kanceláře i pro firmu GOLFLAND vždy platí heslo SAFETY FIRST neboli Bezpečnost na prvním místě.

  Stará Boleslav, poloostrovní grýn  Z mekky golfu St. Andrews  Štiřín, zakládání grýnu č. 9 – PAR 5  Grýn č. 8 Bitozeves,  vlevo v pozadí dráha č. 5 
Floridská překvapení na golfu  Plán hřiště Předboj  Jiří Velden, stavba hřiště Bitozeves  Plán hřiště Slapy 
Jiří Velden, foto Golf&Style  Golf Slapy 2012  Hodkovičky, grýn č. 2 - 2002  Hodkovičky, grýn č. 2 - 2012 


poslední aktualizace: 15. 3. 2013